facebook

Jedinečná automyčka nejen pro vaše auto...

Bezkontakní automyčka Zlín

 • německá technologie
 • mytí podvozku
 • chemické předmytí
 • práškové mytí
 • aktivní pěna
 • horký vosk
 • teplota vody 55°c
 • oplach demineralizovanou vodou
   (nezanechává stopy)

Technologie

7 mycích programů

Dopřejte svému autu jenom to nejlepší! Od jedinečného spodního mytí, přes chemické předmytí, aktivní pěnu, mytí mikropráškem, oplach vodou, kvalitní voskování až k závěrečnému oplachu demineralizovanou vodou, která nezanechává stopy. Programy lze libovolně kombinovat. Máme také 4 nejkvalitnější vysavače renomované světové značky.

Německá kvalita

Máme rádi skvělé technologie, proto jsme vybrali německou firmu FRANK, která je považována za jednu z nejkvalitnějších výrobců bezkontaktních automyček v Evropě.

Jednoduché platby

 • věrnostní kartou
 • hotově
 • platební kartou
 • mobilním telefonem
 • na fakturu
 • dárkový poukaz
 • Spodní mytí

  Systém unikátního spodního mytí byl vyvinut pro naši myčku jako první na světě! Pomalým průjezdem přes důmyslnný systém trysek umyjete bezkonkurenčně celý podvozek včetně prahů. Zbavíte tak auto soli, prachu i špíny!

 • Chemické předmytí
 • Aktivní pěna

  Pistole na aktivní pěnu je umístěna vždy v boxu vpravo! Aktivní pěnu máme ve dvou boxech. Jsou to boxy vlevo a vpravo od kontejneru s měničkou. Pistole je označena v každém boxu. Aktivní pěna se používá při běžném znečištění vozidla. Po nanesení nechejte působit cca 30 vteřin.

 • Mytí mikropráškem
 • Oplach
 • Horký vosk

  Horká voda s voskem slouží k bezvadné ochraně laku.

 • Závěrečný oplach
 • Provozní řád

  PROVOZNÍ ŘÁD – AUTOMYČKA

  PROVOZOVATEL: V2D HOLDING s.r.o., 2.KVĚTNA 4099, 760 01 ZLÍN, IČ: 29362164

  1. V CELÉM AREÁLU PLATÍ PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU (ZÁKON 361/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
  2. PLOCHA AREÁLU, MYCÍCH BOXŮ, VYSAVAČŮ I PARKOVIŠTĚ JE POVAŽOVÁNA ZA ÚČELOVOU POZEMNÍ KOMUNIKACI S NEVEŘEJNÝM PŘÍSTUPEM.
  3. VSTUP A VJEZD NA PLOCHU JE POVOLEN POUZE ZÁKAZNÍKŮM MYCÍCH BOXŮ NEBO VYSAVAČŮ, PŘÍPADNĚ SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.
  4. VJEZD DO AREÁLU JE POVOLEN POUZE VOZIDLŮM DO 3,5T
  5. PROVOZNÍ DOBA: MYCÍ BOX Č.1, 2, 3, 4  A VYSAVAČE    PO – NE   06:00 –  22:00 HOD.
  6. MYCÍ BOXY SE VYPÍNAJÍ AUTOMATICKY VE 22.00 HOD.. NEVYČERPANÝ KREDIT JE POTÉ BEZ NÁHRADY SMAZÁN.
  7. MIMO PROVOZNÍ DOBU MYCÍCH BOXŮ NEBO VYSAVAČŮ JE ZAKÁZÁNO POBÝVAT V AREÁLU.
  8. AREÁL SE UZAVÍRÁ AUTOMATICKOU BRANOU VE 22.15 HOD..
  9. V CELÉM AREÁLU (MYCÍ BOXY, VYSAVAČE, PARKOVIŠTĚ, POSEZENÍ) JE ZAKÁZÁNA REPRODUKCE HLASITÉ HUDBY. ZÁKAZNÍCI JSOU POVINNI ZDRŽOVAT SE HLASITÝCH ZVUKOVÝCH PROJEVŮ A RESPEKTOVAT PROVOZNÍ ŘÁD.
  10. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO TŮROVÁNÍ VOZIDEL.
  11. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO DRIFTOVÁNÍ, GUMOVÁNÍ, BRZDĚNÍ SMYKEM.
  12. MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ RYCHLOST POHYBU PO AREÁLU JE 20 KM/HOD.
  13. VYČKÁVACÍ MÍSTA NA MYTÍ VOZIDEL JSOU PRO PŘÍPAD PLNÉHO VYUŽITÍ VŠECH BOXŮ I PROSTORU PŘED JEDNOTLIVÝMI BOXY UMÍSTĚNA V AREÁLU NA PARKOVACÍCH POZICÍCH VEDLE VYSAVAČŮ.
  14. CHODCI JSOU POVINNI CHODIT PO OKRAJÍCH POJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ.
  15. ZÁKAZNÍCI MYCÍCH BOXŮ, VYSAVAČŮ I PRODEJNÍCH AUTOMATŮ JSOU POVINNI DBÁT OPATRNOSTI PŘI PŘÍSTUPU NA A POHYBU PO AREÁLU A ROVNĚŽ JSOU POVINNI NEOHROŽOVAT TŘETÍ OSOBY A NEBO NEPOŠKODIT JEJICH MAJETEK.
  16. PO UKONČENÍ PROCESU MYTÍ, NEBO VYSÁVÁNÍ, UVOLNĚTE BEZODKLADNĚ MYCÍ BOX, NEBO PROSTOR VYSAVAČE DALŠÍMU ZÁKAZNÍKOVI.
  17. PROVÁDĚNÍ JAKÝCHKOLI OPRAV VOZIDEL V CELÉM AREÁLU JE ZAKÁZANO.
  18. PARKOVÁNÍ VOZIDEL V AREÁLU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. POVOLENO JE POUZE KRÁTKODOBÉ ODSTAVENÍ VOZIDLA ZA ÚČELEM JEHO VYSÁVÁNÍ NEBO DOČIŠTĚNÍ. VŽDY POD DOHLEDEM ŘIDIČE VOZIDLA.
  19. PŘÍSNÝ ZÁKAZ MYTÍ MOTORŮ A JEJICH DÍLŮ A SOUČÁSTÍ POD POKUTOU 50.000,- Kč. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TOHOTO ZÁKAZU BUDOU NÁSLEDNÉ NÁKLADY ZA ZPŮSOBENÉ ŠKODY A JEJICH ODSTRANĚNÍ VYMÁHÁNY.
  20. ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VLASTNÍ CHEMIE A JINÝCH PROSTŘEDKŮ.
  21. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ ZÁKAZU, MŮŽE BÝT PROVOZ MYCÍHO BOXU OKAMŽITĚ ZASTAVEN A TO BEZ NÁHRADY.
  22. AREÁL AUTOMYČKY JE NONSTOP SLEDOVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM.
  23. AREÁL AUTOMYČKY JE HLÍDANÝ BEZPEČNOSTNÍ AGENTUROU.
  24. TREZORY S MINCEMI V MYCÍCH BOXECH, VYSAVAČÍCH I PRODEJNÍCH AUTOMATECH JSOU PRAVIDELNĚ VYBÍRÁNY. VŠECHNY TYTO TREZORY VČETNĚ BUDOVY KANCELÁŘE JSOU NAPOJENY NA PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY A KAMEROVÝ SYSTÉM. JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI JEN POKUS O VLOUPÁNÍ JE IHNED HLÁŠENO NA POLICII ČR.
  25. ZÁKAZ SKLÁDKY A PONECHÁVÁNÍ ODPADU, KTERÝ NEPATŘÍ DO POPELNICE POD POKUTOU 50.000,- KČ.
  26. ZÁKAZNÍCI MYCÍCH BOXŮ A VYSAVAČŮ JSOU POVINNI NEZNEČIŠŤOVAT PLOCHU A ZEJMÉNA ZAMEZIT ÚNIKU ROPNÝCH PRODUKTŮ. PŘI ZJIŠTĚNÍ ÚNIKU ROPNÝCH PRODUKTŮ JE OSOBA, KTERÁ TOTO ZJISTÍ POVINNA ÚNIK NAHLÁSIT PROVOZOVATELI MYCÍCH BOXŮ SPOLEČNOSTI V2D HOLDING s.r.o.. NA TEL.: ČÍSLO +420608401901, PŘÍPADNĚ NA EMAIL info@v2d.cz
  27. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ÚNIKU ROPNÝCH PRODUKTŮ U AUTOMOBILU ZÁKAZNÍKA NEBO U CIZÍCH VOZIDEL JSOU ZÁKAZNÍCI MYCÍCH BOXŮ A VYSAVAČŮ POVINNI TOTO NEPRODLENĚ HLÁSIT PROVOZOVATELI MYCÍCH BOXŮ SPOLEČNOSTI V2D HOLDING s.r.o.. NA TEL. ČÍSLO +420608401901
  28. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ POŽÁRU JSOU ZÁKAZNÍCI POVINNI TOTO OBRATEM NAHLÁSIT ZAVOLÁNÍM NA TÍSŇOVOU LINKU 150. DÁLE PAK SPOLEČNOSTI V2D HOLDING s.r.o. TELEFONICKY NA ČÍSLO +420608401901.
  29. V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO ZNEČIŠTĚNÍ PLOCHY MYCÍHO BOXU (PŘEDEVŠÍM BLÁTEM) JE ZÁKAZNÍK POVINNEN TOTO ODSTRANIT NA VLASTNÍ NÁKLADY.
  30. PROVOZOVATEL JE ODPOVĚDNÝ ZA OSVĚTLENÍ A SJÍZDNOST PLOCHY.
  31. VOLNÉ POBÍHÁNÍ ZVÍŘAT NA PLOŠE NENÍ DOVOLENO.
  32. ZA DĚTI ZODPOVÍDAJÍ RODIČE NEBO JEJICH ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE.
  33. OSOBA ODPOVÍDAJÍCÍ ZA DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU: VÍTĚZSLAV TESAŘ, TEL.: +420777939481
  34. V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE KONTAKTUJTE SPOLEČNOST V2D HOLDING s.r.o.. TELEFONICKY NA ČÍSLO +420608401901

  DĚKUJEME VÁM, ŽE DODRŽUJETE PROVOZNÍ ŘÁD A PŘEJEME ŠŤASTNOU CESTU!!

  NERESPEKTOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU MŮŽE BÝT DŮVODEM PRO VYKÁZÁNÍ Z AREÁLU AUTOMYČKY.

   

 • Provozní řád

  PROVOZNÍ ŘÁD – AUTOMYČKA

  PROVOZOVATEL: V2D HOLDING s.r.o., 2.KVĚTNA 4099, 760 01 ZLÍN, IČ: 29362164

  1. V CELÉM AREÁLU PLATÍ PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU (ZÁKON 361/2000 SB. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
  2. PLOCHA AREÁLU, MYCÍCH BOXŮ, VYSAVAČŮ I PARKOVIŠTĚ JE POVAŽOVÁNA ZA ÚČELOVOU POZEMNÍ KOMUNIKACI S NEVEŘEJNÝM PŘÍSTUPEM.
  3. VSTUP A VJEZD NA PLOCHU JE POVOLEN POUZE ZÁKAZNÍKŮM MYCÍCH BOXŮ NEBO VYSAVAČŮ, PŘÍPADNĚ SERVISNÍM PRACOVNÍKŮM.
  4. VJEZD DO AREÁLU JE POVOLEN POUZE VOZIDLŮM DO 3,5T
  5. PROVOZNÍ DOBA: MYCÍ BOX Č.1, 2, 3, 4  A VYSAVAČE    PO – NE   06:00 –  22:00 HOD.
  6. MYCÍ BOXY SE VYPÍNAJÍ AUTOMATICKY VE 22.00 HOD.. NEVYČERPANÝ KREDIT JE POTÉ BEZ NÁHRADY SMAZÁN.
  7. MIMO PROVOZNÍ DOBU MYCÍCH BOXŮ NEBO VYSAVAČŮ JE ZAKÁZÁNO POBÝVAT V AREÁLU.
  8. AREÁL SE UZAVÍRÁ AUTOMATICKOU BRANOU VE 22.15 HOD..
  9. V CELÉM AREÁLU (MYCÍ BOXY, VYSAVAČE, PARKOVIŠTĚ, POSEZENÍ) JE ZAKÁZÁNA REPRODUKCE HLASITÉ HUDBY. ZÁKAZNÍCI JSOU POVINNI ZDRŽOVAT SE HLASITÝCH ZVUKOVÝCH PROJEVŮ A RESPEKTOVAT PROVOZNÍ ŘÁD.
  10. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO TŮROVÁNÍ VOZIDEL.
  11. JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO DRIFTOVÁNÍ, GUMOVÁNÍ, BRZDĚNÍ SMYKEM.
  12. MAXIMÁLNÍ POVOLENÁ RYCHLOST POHYBU PO AREÁLU JE 20 KM/HOD.
  13. VYČKÁVACÍ MÍSTA NA MYTÍ VOZIDEL JSOU PRO PŘÍPAD PLNÉHO VYUŽITÍ VŠECH BOXŮ I PROSTORU PŘED JEDNOTLIVÝMI BOXY UMÍSTĚNA V AREÁLU NA PARKOVACÍCH POZICÍCH VEDLE VYSAVAČŮ.
  14. CHODCI JSOU POVINNI CHODIT PO OKRAJÍCH POJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ.
  15. ZÁKAZNÍCI MYCÍCH BOXŮ, VYSAVAČŮ I PRODEJNÍCH AUTOMATŮ JSOU POVINNI DBÁT OPATRNOSTI PŘI PŘÍSTUPU NA A POHYBU PO AREÁLU A ROVNĚŽ JSOU POVINNI NEOHROŽOVAT TŘETÍ OSOBY A NEBO NEPOŠKODIT JEJICH MAJETEK.
  16. PO UKONČENÍ PROCESU MYTÍ, NEBO VYSÁVÁNÍ, UVOLNĚTE BEZODKLADNĚ MYCÍ BOX, NEBO PROSTOR VYSAVAČE DALŠÍMU ZÁKAZNÍKOVI.
  17. PROVÁDĚNÍ JAKÝCHKOLI OPRAV VOZIDEL V CELÉM AREÁLU JE ZAKÁZANO.
  18. PARKOVÁNÍ VOZIDEL V AREÁLU JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. POVOLENO JE POUZE KRÁTKODOBÉ ODSTAVENÍ VOZIDLA ZA ÚČELEM JEHO VYSÁVÁNÍ NEBO DOČIŠTĚNÍ. VŽDY POD DOHLEDEM ŘIDIČE VOZIDLA.
  19. PŘÍSNÝ ZÁKAZ MYTÍ MOTORŮ A JEJICH DÍLŮ A SOUČÁSTÍ POD POKUTOU 50.000,- Kč. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ TOHOTO ZÁKAZU BUDOU NÁSLEDNÉ NÁKLADY ZA ZPŮSOBENÉ ŠKODY A JEJICH ODSTRANĚNÍ VYMÁHÁNY.
  20. ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VLASTNÍ CHEMIE A JINÝCH PROSTŘEDKŮ.
  21. V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ ZÁKAZU, MŮŽE BÝT PROVOZ MYCÍHO BOXU OKAMŽITĚ ZASTAVEN A TO BEZ NÁHRADY.
  22. AREÁL AUTOMYČKY JE NONSTOP SLEDOVÁN KAMEROVÝM SYSTÉMEM SE ZÁZNAMEM.
  23. AREÁL AUTOMYČKY JE HLÍDANÝ BEZPEČNOSTNÍ AGENTUROU.
  24. TREZORY S MINCEMI V MYCÍCH BOXECH, VYSAVAČÍCH I PRODEJNÍCH AUTOMATECH JSOU PRAVIDELNĚ VYBÍRÁNY. VŠECHNY TYTO TREZORY VČETNĚ BUDOVY KANCELÁŘE JSOU NAPOJENY NA PULT CENTRÁLNÍ OCHRANY A KAMEROVÝ SYSTÉM. JAKÉKOLI POŠKOZENÍ ČI JEN POKUS O VLOUPÁNÍ JE IHNED HLÁŠENO NA POLICII ČR.
  25. ZÁKAZ SKLÁDKY A PONECHÁVÁNÍ ODPADU, KTERÝ NEPATŘÍ DO POPELNICE POD POKUTOU 50.000,- KČ.
  26. ZÁKAZNÍCI MYCÍCH BOXŮ A VYSAVAČŮ JSOU POVINNI NEZNEČIŠŤOVAT PLOCHU A ZEJMÉNA ZAMEZIT ÚNIKU ROPNÝCH PRODUKTŮ. PŘI ZJIŠTĚNÍ ÚNIKU ROPNÝCH PRODUKTŮ JE OSOBA, KTERÁ TOTO ZJISTÍ POVINNA ÚNIK NAHLÁSIT PROVOZOVATELI MYCÍCH BOXŮ SPOLEČNOSTI V2D HOLDING s.r.o.. NA TEL.: ČÍSLO +420608401901, PŘÍPADNĚ NA EMAIL info@v2d.cz
  27. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ ÚNIKU ROPNÝCH PRODUKTŮ U AUTOMOBILU ZÁKAZNÍKA NEBO U CIZÍCH VOZIDEL JSOU ZÁKAZNÍCI MYCÍCH BOXŮ A VYSAVAČŮ POVINNI TOTO NEPRODLENĚ HLÁSIT PROVOZOVATELI MYCÍCH BOXŮ SPOLEČNOSTI V2D HOLDING s.r.o.. NA TEL. ČÍSLO +420608401901
  28. V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ POŽÁRU JSOU ZÁKAZNÍCI POVINNI TOTO OBRATEM NAHLÁSIT ZAVOLÁNÍM NA TÍSŇOVOU LINKU 150. DÁLE PAK SPOLEČNOSTI V2D HOLDING s.r.o. TELEFONICKY NA ČÍSLO +420608401901.
  29. V PŘÍPADĚ VĚTŠÍHO ZNEČIŠTĚNÍ PLOCHY MYCÍHO BOXU (PŘEDEVŠÍM BLÁTEM) JE ZÁKAZNÍK POVINNEN TOTO ODSTRANIT NA VLASTNÍ NÁKLADY.
  30. PROVOZOVATEL JE ODPOVĚDNÝ ZA OSVĚTLENÍ A SJÍZDNOST PLOCHY.
  31. VOLNÉ POBÍHÁNÍ ZVÍŘAT NA PLOŠE NENÍ DOVOLENO.
  32. ZA DĚTI ZODPOVÍDAJÍ RODIČE NEBO JEJICH ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE.
  33. OSOBA ODPOVÍDAJÍCÍ ZA DODRŽOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU: VÍTĚZSLAV TESAŘ, TEL.: +420777939481
  34. V PŘÍPADĚ KRIZOVÉ SITUACE KONTAKTUJTE SPOLEČNOST V2D HOLDING s.r.o.. TELEFONICKY NA ČÍSLO +420608401901

  DĚKUJEME VÁM, ŽE DODRŽUJETE PROVOZNÍ ŘÁD A PŘEJEME ŠŤASTNOU CESTU!!

  NERESPEKTOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU MŮŽE BÝT DŮVODEM PRO VYKÁZÁNÍ Z AREÁLU AUTOMYČKY.

   

Ceník

Pro firmy

Firmám nabízíme kontrolu nad výdaji za mytí ve formě věrnostních karet pro zaměstnance.

Platby možné na fakturu, ale i hotově.

Věrnostní kartu Vám nabijeme na Vámi požadovanou částku a za mytí můžete platit komfortně z Vaší kanceláře.

Pro více informací nás kontaktujte zavoláním nebo emailem. Vše Vám rádi vysvětlíme. Při větších objemech nabízíme individuální bonusy.

Otevřeno denně 6.00 - 22.00

 • 608 901 401
 • info@v2d.cz

Zlín
nákupní centrum Čepkov
(za budovou Kauflandu)
Smetanova 7244

Provozovatel: V2D Holding, s.r.o.
Sídlo: 2. května 4099, 760 01 ZLÍN
IČ: 29362164

Jak se k nám dostanete?

Copyright © 2020 V2D Holding, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www: grafik-reklama.cz